Srdce s láskou darované – sbíráme knihy

Prosíme rodiče, dejte dětem do školy knihu, kterou máte již přečtenou.

Knihy darujeme dětskému oddělení – Slezské nemocnici v Opavě.

Děkujeme kolektiv školy.