• 6:00 - 16:30 Pondělí - Pátek
  • 553 732 204
  • Šrámkova 1333/6
  • Jateční 1812/10
                       about

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠRÁMKOVA

Byla otevřena v roce 1980 a je tvořena otevřenými 8 třídami, z nichž jedna je zřízena pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, specializující se na děti s narušenou komunikační schopností.

Mateřská škola leží v centru panelové zástavby Kateřinky a je v těsné blízkosti základní školy. Rozlehlé budovy jsou propojeny prosklenou chodbou a obklopeny zahradou se vzrostlou zelení, mnoha herními prvky a je ozvláštněna brouzdalištěm, které dává dětem příležitosti herních aktivit s vodou a také osvěžení v letních měsících.

Zahrada je v jarních, letních a podzimních měsících otevřena veřejnosti. V roce 2008 prošla škola rozsáhlou rekonstrukcí, budova byla zateplena a proběhla i výměna oken. Zmodernizován byl také zčásti interiér, který dětem poskytuje podnětné prostředí a prostor pro aktivity, hry i dětská přátelství.

Kapacita školy k 1. 7. 2017 je 216 dětí.

about

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ JATEČNÍ

Přibližně tři kilometry od školy je umístěno odloučené pracoviště, které leží ve starší městské zástavbě na ulici Jateční. Toto pracoviště bylo zřízeno již v roce 1945 jako první opavská mateřská škola.

Prostor školy poskytuje dětem útulné, doslova rodinné prostředí a dýchne na vás vlídnou a přátelskou atmosférou. Moderně a vkusně zařízený interiér školy dává dětem možnost pro bezproblémovou adaptaci a svým vybavením poskytuje dětem stabilní a podnětné prostředí. Škola má také dostatečně velkou a členitou zahradu, která je vkusně upravena.

Mateřská škola má otevřeny 3 třídy, do kterých jsou zařazovány děti dle věku s přihlédnutím k jejich možnostem a schopnostem. Čtvrtá třída je školou využívána pro zájmové aktivity dětí.

Kapacita školy je 59 dětí.