MŠ Šrámkova, MŠ Jateční – Schůzka s rodiči nově přijatých dětí

V uplynulém týdnu proběhly na obou pracovištích schůzky s rodiči nově přijatých dětí. Rodičům byly představeny učitelky 1. a 5. třídy, seznámili se režimem dne v MŠ, platbami ve šk. roce 2024/25, školním řádem. Pozornost byla věnována Školnímu vzdělávacímu programu – „Klíč od dětských srdcí – otevírejme společně nové světy“, řešení adaptačních obtíží, způsobům omlouvání v době nemoci.

Následující schůzka rodičů proběhne ve třídách s třídními učitelkami v měsíci září. Děti budou rozděleny podle věku do 1. a 5. třídy.

Dětem i rodičům přejeme klidný začátek školního roku 2024/25

Veškeré informace získáte zde